A bírósági végrehajtással kapcsolatos jogszabályok

 
A bírósági végrehajtással kapcsolatos jogszabályok az 1994. évi LIII. törvénnyel egységes szerkezetben.
 
Törvények
ppk 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról (HTML)
ptk 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (HTML)
ket 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (HTML)
Inytv 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelettel (HTML)
ARt 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
Itv 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 
Kormányrendeletek
180/2001  (X. 4.) Korm. rendelet a betétek és takarékbetétek végrehajtásáról
250/2004.  (VIII. 27.) Korm. rendelet a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól
 
IM rendeletek
-12/1994  (IX. 8.) IM rendelet a bírósági végrehajtási eljárásban közreműködő jogi képviselő díjazásáról
-13/1994  (IX. 8.) IM rendelet a bírósági végrehajtási jutalomról és a végrehajtási költségátalányról
-14/1994  (IX. 8.) IM rendelet a bírósági végrehajtói díjszabásról
-14/2001  (X. 20.) IM rendelet a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara egyes feladatairól
-16/2001  (X. 26.) IM rendelet a bírósági végrehajtás szervezetéről
- 1/2002  (I. 17.) IM rendelet a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről
 
Bírósági végrehajtást érintő EU-s jogszabályok
1896/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1896/2006/EK rendelete (2006. december 12.) az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról
1869/2005/EK A Bizottság 1869/2005/EK rendelete (2005. november 16.) a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló 805/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékleteinek cseréjéről
805/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 805/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról
2003/8/EK A Tanács 2003/8/EK irányelve (2003. január 27.) a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok megállapításáról
1496/2002/EK A Bizottság 1496/2002/EK rendelete (2002. ;augusztus 21.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 44/2001/EK tanácsi rendelet I. mellékletének (a 3. cikk (2) bekezdésében és a 4. cikk (2) bekezdésében említett joghatósági szabályok), és II. mellékletének (illetékes bíróságok és hatáskörrel rendelkező hatóságok jegyzéke) módosításáról
47/2002/EK Az Európai Parlament és a Tanács 47/2002/EK irányelve (2002. június 6.) a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról
470/2001/EK A Tanács határozata (2001. május 28.) az Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról polgári és kereskedelmi ügyekben
1206/2001/EK A Tanács 1206/2001/EK rendelete (2001. május 28.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködéséről
44/2001/EK A Tanács 44/2001/EK rendelete (2000. december 22.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról
1348/2000/EK A Tanács 1348/2000/EK rendelete (2000. május 29.) a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről
1347/2000/EK A Tanács 1347/2000/EK rendelete (2000. május 29.) a házassági ügyekben és a házastársaknak a közös gyermekekkel kapcsolatos szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról
2201/2003/EK A Tanács 2201/2003/EK rendelete (2003. november 27.) a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
1346/2000/EK A Tanács 1346/2000/EK rendelete (2000. május 29.) a fizetésképtelenségi eljárásról
1346/2000/EK Helyesbítés a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2000. május 29-i 1346/2000/EK tanácsi rendelethez ( HL L 160., 2000.6.30. )
(Magyar nyelvű különkiadás 19. kötet, 01. fejezet, 191. o.)
4/2009/EK A Tanács 4/2009/EK rendelete (2008. december 18.) a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről
2008/52/EK Az Európai Parlament és a Tanács 2008/52/EK irányelve (2008. május 21.) a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól
1393/2007/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1393/2007/EK rendelete (2007. november 13.) a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről (iratkézbesítés), és az 1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
861/2007/EK Az Európai Parlament és a Tanács 861/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről
Zöld könyv Com (2008) 128 A bírósági határozatok hatékony végrehajtása az Európai Unióban: Az adósok vagyonának átláthatósága
Zöld könyv Com (2006) 618 Az ítélet-végrehajtás hatékonyságának javításáról az Európai Unióban: Bankszámlák letiltása
Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat
 

Tótszegi és Társa Végrehajtó iroda,Tótszegi Tibor,Tótszegi,szentendrei árverések, bírósági végrehajtás, szentendrei ingóságok, szentendrei ingatlanok, szentendrei licitálás, árverési hirdetmények, árverési hirdetések, hirdetmények, árverések, aukciók, aktualitások, értéktárgyak, vagyontárgyak, árverezés